| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXIV/231/2014 z dnia 14 marca 2014r w sprawie regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział III, § 9 skreśla się;

2) § 14 ust. 2 pkt.1 lit. b, otrzymuje brzmienie:

psy agresywne prowadzić w nałożonym kagańcu".

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/274/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Terlecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Katarzyna Kulig-Moskwa – Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Od ponad 10 trener biznesu, wykładowca i promotor na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jako trener biznesu zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla kadry kierowniczej. W swojej pracy stosuje praktyczne podejście oraz wykorzystuje aktywne i kreatywne formy pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »