| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków, stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz.1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz.1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

2. Zarządza się pobór od osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

4. Imienny wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Pobrane kwoty inkasent przekazuje do kasy Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach niezwłocznie po upływie terminu płatności danej raty zobowiązania podatkowego, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych następujących po terminie płatności danej raty podatku.

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 148, poz. 1390, Nr 204, poz. 2084 i Nr 356, poz. 3595, z 2012 r. poz. 2822).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 25 lutego 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW UPOWAŻNIONYCH DO POBORU PODATKU
I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA INKASO

Lp.

Nazwa Sołectwa

Imię (imiona) i nazwisko Sołtysa

% od zainkasowanych kwot

1.

Bzówki

Ireneusz Marek Wysocki

6

2.

Grochów

Artur Tomasz Kępiński

6

3.

Grodno

Angelika Maria Szałwińska

10

4.

Imielinek

Zygmunt Feliks Kieszkowski

10

5.

Imielno

Hanna Barbara Dębicka

6

6.

Kołomia

Krzysztof Nalberczyk

10

7.

Lipiny

Renata Matczak

10

8.

Miksztal

Maria Kostrzewska

10

9.

Niechcianów

Stanisław Sławek Bartnicki

8

10.

Nowe Ostrowy

Marta Kamila Szukalska

8

11.

Ostrowy

Wiesław Władysław Bawej

10

12.

Perna

Andrzej Stanisław Kuliński

10

13.

Rdutów

Dorota Stanisława Kawka

10

14.

Wola Pierowa

Robert Stefański

8

15.

Wołodrza

Danuta Marciniak

8

16.

Zieleniec

Wanda Ratajska

10

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy na mocy uchwały może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa a także wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Realizując dyspozycje zawarte w wymienionych ustawach Rada Gminy Nowe Ostrowy podejmuje uchwałę zgodnie z którą na inkasentów podatków wyznacza się sołtysów oraz określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Imienny wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Nowe Ostrowy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały regulującej zagadnienia zarządzania poboru podatków gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stało się w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »