| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów.

§ 3. 1. Wynagrodzenie za inkaso będzie płatne w formie prowizji.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7,2% kwoty pobranych podatków wymienionych w §1, jednakże nie mniej niż 400 zł rocznie.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy w ciągu 7 dni od terminu płatności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »