| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brzeźnio

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6, art. 20e ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979 ,z 2013 r. poz. 827, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290,538, 598, 642, 811, 1146 i 1877) Rada Gminy Brzeźnio uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

1) dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym zamieszkałe na terenie obwodu szkoły, na którym znajduje się przedszkole - 40 pkt;

2) dziecko 4 - letnie 10 pkt;

3) dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym - 20 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola w roku szkolnym na który jest prowadzona rekrutacja - 5 pkt.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 są odpowiednio:

1) zaświadczenie z zakładu pracy;

2) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

3) potwierdzenie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

4) zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół w drodze postępowania rekrutacyjnego:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 3 pkt.

2. W celu wykazania spełnienia kryterium z ust.1 pkt 2 i 3 rodzice dziecka ucznia zobowiązani są dostarczyć kopię umowy o pracę lub inny dokument oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dziadków dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnio.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »