| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Klwów

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r., Nr 142. poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 6k ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r.,poz. 391 z   późn.zm.), Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Rady Gminy Klwów z   dnia 26 kwietnia 2013 r. Nr XXVII/152/2013 w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności, w   następujący sposób:  

-   usuwa się z   § 3   oraz § 4   z pkt 1, 2   i 3   zapis „miesięcznie”,  

-   zmienia się brzmienie § 5   na: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości pojemników o   określonej pojemności oraz stawki określonej w   § 3   lub § 4.  

-   dotychczasowy § 5   staje się § 6, § 6   staje się § 7, § 7   staje się § 8, § 8   staje się § 9.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Sieczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »