| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 27.263.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz z art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka nieważność Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części dotyczącej stawki podatku od środków transportowych ustalonej od ciągników siodłowych lub balastowych, posiadających trzy osie i więcej, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub uznanym za równoważne zawieszeniu pneumatycznemu z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 10 ust. 1 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwszy obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP 2015 r., poz. 735).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Gzy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tut. Kolegium Izby.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Przedmioty opodatkowania podatkiem od środków transportowych określone są w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Kompetencje organu stanowiącego do określenia stawek podatku od środków transportowych wynikają z art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Przepisy te stanowią, że stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekraczać górnych limitów kwotowych określonych w ustawie oraz nie mogą być niższe niż dolne granice stawek określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do ustawy. W odniesieniu do wymienionego w sentencji niniejszego orzeczenia przedmiotu opodatkowania ustawodawca ustalił maksymalne stawki w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a stawki minimalne w załączniku nr 2 do przywołanej ustawy.

Stosownie do ww. przepisów Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy Gzy ustaliła stawkę podatku od ciągników siodłowych lub balastowych posiadających trzy osie i więcej, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton do mniej niż 40 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne lub uznanym za równoważne zawieszeniu pneumatycznemu w wysokości 3.047,00 zł. W tym stanie faktycznym stawka podatku dla masy całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton do 36 ton włącznie ustalona została o 650,59 zł powyżej stawki maksymalnej wynoszącej 2.396,41 zł wynikającej z art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwszy obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015r. poz. 735).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »