| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/229/2012 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podziału gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 113 ze zm .) Rada Gminy Iwaniska działajac na wniosek Wójta Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Iwaniska na 15 jednomandatowych okregów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Iwaniska i kadencji Wójta Gminy Iwaniska następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Iwaniska.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach II w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Piotr Kidoń

Załącznik do Uchwały Nr XLI/229/2012
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.Nr 21 poz.112 z późń. zm.) - Kodeks Wyborczy zostały wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z art. 418 par. 1 w.w. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędacej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie 15 w gminach do 20.000 mieszkańców. Gmina Iwaniska na koniec III kwartału 2012r. liczyła 7.068 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje nie zmieniona. W myśl art.419 par.2 ustawy -Kodeks Wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstwicielstwa wynosi 471,2. Z uwagi na fakt, że większość jednostek pomocniczych nie posiadała odpowiedniej liczby mieszkańców na koniec III kwartału 2012r. odpowiadajacej normie przedstawicielstwa - dlatego wystapiła konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą jednostek dla utworzenia okręgów wyborczych. Natomiast w przypadku sołectwa Iwaniska wystąpiła konieczność podziału jednostki pomocniczej na 3 okręgi wyborcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »