| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/247/2009 Rady Gminy Biłgoraj

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biłgoraj na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. Nr 67 , poz. 872) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 520 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800 zł,
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 850 zł,
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton (czyli od 12 ton), stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 8 ton włącznie - 900 zł,
b) powyżej 8 ton do mniej niż 12 ton - 950 zł,
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 400 zł
b) powyżej 10 ton do mniej niż 12 ton - 500 zł
- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 800 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 900 zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biłgoraj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Biłgoraju

Lucjan Kupczak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/247/2009
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lubzawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 900 1000
13 14 950 1050
14 15 1000 1100
15 - 1100 1266
Trzy osie
12 17 1100 1150
17 19 1150 1200
19 21 1200 1250
21 23 1250 1300
23 25 1300 1594
25 - 1400 1594
Cztery osie i więcej
12 25 1400 1450
25 27 1450 1500
27 29 1500 1672
29 31 1672 2480
31 - 1672 2480
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/247/2009
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1000 1050
18 25 1050 1100
25 31 1100 1150
31 - 1428 1960
Trzy osie i więcej
12 40 1260 1743
40 - 1743 2577
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/247/2009
Rady Gminy w Biłgoraju
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
LIczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 500 550
18 25 550 600
25 - 600 650
Dwie osie
12 28 650 750
28 33 750 860
33 38 860 1306
38 - 1162 1719
Trzy osie i więcej
12 38 800 953
38 - 953 1295
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »