| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Komarów-Osada

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm) art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 roku Nr 19, poz. 115) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Zamojskiego - Rada Gminy Komarów-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi publiczne wymienione w załączniku do niniejszej uchwały do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarów-Osada.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pałczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/98/12
Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 28 września 2012 r.

Lp.

Nr działki

Lokalizacja

Długość w metrach (m)

1

361, 210/2, 396

Wolica Śniatycka od drogi gminnej nr 110915L do drogi powiatowej nr 3272L

1250

2

296, 210/2, 315

Wolica Śniatycka od drogi gminnej nr 110915L do drogi powiatowej nr 3272L

1220

3

211/1, 211/2, 210/2, 220

Wolica Śniatycka od drogi gminnej nr 110915L do drogi powiatowej nr 3272L

1140

4

9, 210/1, 210/2

Wolica Śniatycka od drogi powiatowej nr 3270l do drogi gminnej 110916L

1460

5

9

Antoniówka od drogi powiatowej nr 3270L do granicy gminy Sitno

2860

6

26

Antoniówka od drogi powiatowej nr 3270L do granicy gminy Sitno

2790

7

37

Antoniówka od drogi powiatowej nr 3270L do granicy gminy Miączyn

2680

8

511, 510

Antoniówka od drogi gminnej 110920L do drogi powiatowej nr 3270L

1340

9

543, 525

Antoniówka od drogi gminnej 110920L do drogi punkt 8

662

10

1415/1, 846, 811, 826

Śniatycze od drogi gminnej 110953L do drogi powiatowej nr 3270L

3110

11

442

Kadłubiska od drogi gminnej nr 110963L do granicy gminy Miączyn

2090

12

447

Kadłubiska od drogi powiatowej nr 3279 do drogi powiatowej nr 3274L

1920

13

452

Kadłubiska od drogi gminnej nr 110961L do działki nr 286

1050

14

166, 456

Kadłubiska od drogi powiatowej nr 3279L do drogi gminnej nr 110962L

485

15

441 Dub, 118 Tomaszówka

Dub - Tomaszówka- granica gminy od drogi powiatowej nr 3274L do granicy gminy Miączyn

2670

16

447,446

Dub od drogi powiatowej nr 3275 do drogi powiatowej nr 3275

1900

17

466

Dub od drogi gminnej nr 110957L do granicy gminy Tyszowce

1320

18

77, 457

Dub od drogi powiatowej nr 3275 do drogi powiatowej nr 3274

1350

19

76, 458

Dub od drogi powiatowej nr 3275 do punkt 18

405

20

451

Dub od drogi powiatowej nr 3274L do działki nr 362

570

21

327

Swaryczów od drogi powiatowej nr 3275 do granicy gminy Tyszowce

1870

22

113

Zubowice Kolonia od drogi powiatowej nr 3268L do grunty wsi Tuczapy

1090

23

271/2, 221

Zubowice od drogi gminnej nr 110944L do drogi powiatowej nr 3270L

1240

24

245, 112, 113 Wolica Brzozowa, 901 Śniatycze, 214/1 Zubowice

Wolica Brzozowa - Zubowice od drogi powiatowej nr 3268L do drogi powiatowej nr 3270L

2520

25

291/1

Zubowice od drogi powiatowej nr 3268L do punkt 24

640

26

146,459

Śniatycze - Kadłubiska od drogi powiatowej nr 3270 do drogi powiatowej nr 3279

2030

27

215, 250 Ruszczyzna, 40, 65 Krzywystok

Ruszczyzna - Krzywystok od drogi powiatowej nr 3273 do drogi powiatowej nr 3268L

2960

28

139

Ruszczyzna od drogi gminnej nr 110917L do granicy gminy Łabunie

795

29

589 Księżostany, 286, 236 Krzywystok

Księżostany - Krzywystok od drogi powiatowej nr 3267L do drogi gminnej nr 110924L

1450

30

229 Krzywystok, 370, 369/1, 368, 367 Księżostany

Krzywystok - Księżostany od drogi gminnej nr 110924 do drogi gminnej nr 110930

2310

31

376/1

Księżostany od drogi powiatowej nr 3267L do punkt 30

737

32

374/1

Księżostany od drogi powiatowej nr 3267L do działki nr 23

200

33

582 Księżostany Kolonia, 333 Księżostany

Księżostany Kolonia - Księżostany od drogi powiatowej nr 3267L do drogi gminnej nr 110930L

2130

34

193

Krzywystok - Krzywystok Kolonia od drogi powiatowej nr 3268L do drogi gminnej nr 110923L

330

35

264 Krzywystok, 587 Księżostany

Krzywystok - Księżostany od drogi gminnej nr 110923L do drogi powiatowej nr 3267L

1170

36

581/2, 585, 586, 613

Księżostany - Janówka od drogi powiatowej nr 3267L do drogi gminnej nr 110925L

1880

37

524

Komarów Wieś od drogi powiatowej nr 3267L do drogi gminnej nr 110928L

580

38

33, 33/5, 33/4

Janówka od drogi powiatowej nr 3265L do drogi gminnej nr 110929L

1250

39

63, 63/2, 60, 33, 217

Janówka od drogi powiatowej nr 3265L do drogi gminnej nr 110925L

2230

40

316/1 Komarów Górny, 785 Wolica Brzozowa Kolonia

Janówka Kolonia - Komarów Górny - Wolica Brzozowa od drogi powiatowej nr 3265L do drogi gminnej nr 110937L

2000

41

315/2 Komarów Górny, 181 Janówka

Komarów Górny od drogi powiatowej nr 3282L do granicy gminy Rachanie

876

42

1442 Komarów-Górny, 317/11 Komarów-Osada

Komarów Górny - Komarów-Osada od drogi powiatowej nr 3282L do drogi gminnej nr 110934L

1450

43

1324 Komarów-Osada, 318 Komarów Górny

Komarów Osada - Komarów Górny od drogi gminnej nr 110934L do punkt 42

2070

44

319/2 Komarów Górny

Komarów Osada - Komarów Górny od punkt 43 do drogi gminnej nr 110933L

1380

45

760 Wolica Brzozowa Kolonia, 253 Sosnowa-Dębowa

Wolica Brzozowa Kolonia - Sosnowa-Dębowa od drogi gminnej nr 110937L do drogi powiatowej nr 3281L

2100

46

736

Wolica Brzozowa Kolonia -od drogi powiatowej nr 3281L do granicy gminy Rachanie

575

47

1165

Komarów Osada - Komarów Górny od drogi gminnej nr 110935L do punkt 44

1390

48

146, 147, 151 Huta Komarowska, 286 Janówka

Huta Komarowska - Janówka od drogi powiatowej nr 3265L do drogi gminnej 110925L

1270

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »