| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013r., poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r.(M.P. z 2013r., poz.812) - Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych w roku 2014 wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -492,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -688,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -806,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -806,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -256,00 zł

6) od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały.

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc- 1 098,00,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1 380,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Tomasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/186/13
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »