| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/300/2014 Rady Gminy Jonkowo

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r., poz 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 88 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 23 323 087,75, zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:

- dochody bieżące - 21 564 505,75 zł

- dochody majątkowe - 1 758 582,00 zł

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 22 384 247,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 19 687 567,75 zł

- wydatki majątkowe - 2 696 680,00 zł,

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 938 840,00 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kiljańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/300/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr L/300/2014
z dnia 31.03.2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 484 746,17

130 000,00

11 614 746,17

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 392 200,00

100 000,00

3 492 200,00

0310

Podatek od nieruchomości

3 030 000,00

100 000,00

3 130 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 816 004,17

30 000,00

2 846 004,17

0310

Podatek od nieruchomości

1 700 000,00

30 000,00

1 730 000,00

758

Różne rozliczenia

6 161 263,62

- 218 690,00

5 942 573,62

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 083 937,00

- 218 690,00

4 865 247,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 083 937,00

- 218 690,00

4 865 247,00

Razem:

23 411 777,75

- 88 690,00

23 323 087,75


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/300/2014
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 31 marca 2014 r.

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr L/300/2014
z dnia 31.03.2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

757

Obsługa długu publicznego

320 000,00

- 10 000,00

310 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

320 000,00

- 10 000,00

310 000,00

8070

Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

320 000,00

- 10 000,00

310 000,00

801

Oświata i wychowanie

9 791 916,86

- 40 500,00

9 751 416,86

80101

Szkoły podstawowe

4 764 303,00

- 22 500,00

4 741 803,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

196 777,00

- 2 500,00

194 277,00

4220

Zakup środków żywności

154 800,00

- 10 000,00

144 800,00

4260

Zakup energii

378 500,00

- 10 000,00

368 500,00

80104

Przedszkola

2 201 098,00

- 10 000,00

2 191 098,00

4260

Zakup energii

80 000,00

- 10 000,00

70 000,00

80110

Gimnazja

1 945 922,00

- 8 000,00

1 937 922,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

95 600,00

- 7 000,00

88 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

225 135,00

- 1 000,00

224 135,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 338 314,65

- 38 190,00

3 300 124,65

90095

Pozostała działalność

2 864 395,65

- 38 190,00

2 826 205,65

4300

Zakup usług pozostałych

476 480,14

- 38 190,00

438 290,14

Razem:

22 472 937,75

- 88 690,00

22 384 247,75

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »