| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami) Rada Gminy Banie Mazurskie u c h w a l a co n a s t ę p u j e:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Banie Mazurskie Nr XV/102/2004 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (tekst jednolity - załącznik do uchwały Nr XIII/63/2011 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2011r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (jednolity tekst - Dz. U. z 2013r. poz. 966 ze zmianami)";

2) w § 5 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i ich wypłacanie";

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek realizuje zadania:

1) własne gminy, własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw (w szczególności o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty oraz dodatkach mieszkaniowych) albo porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Kokolus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »