| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.2013.465) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór przyjmuje się określoną cenę 1m3 drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł .

§ 2. Ustala się stawki podatku leśnego:

1) od 1 ha powierzchni lasu stawka podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna i wynosi 37,6310 zł za rok podatkowy,

2) stawka dla lasów ochronnych oraz dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha ulega obniżeniu o 50% i wynosi 18,8155 zł za rok podatkowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podatku leśnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA O LASACH DO PODATKU LEŚNEGO

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wiktor Markiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »