| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 21, poz. 109 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1110 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 70% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ustala się bonifikatę w wysokości 60% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym znajduje się w przedziale 51-100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ustala się bonifikatę w wysokości 50 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dla osób fizycznych, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 5 grudnia 1990 r. oraz ich następców prawnych.

4. Bonifikat określonych w ust. 1 -3 udziela się również na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały zakończone decyzją ostateczną.

§ 2. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 3. Termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty upływa wraz z ustawowym terminem składania wniosków o przekształcenie.

§ 4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1-3, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W dniu 9 sierpnia 2011 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08 Dz.U. z dnia 8 lutego 2010 r.), który zniósł część dotychczasowych bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchyla ustawowe rozwiązania, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek udzielić 50 i 90 procentowej bonifikaty osobie fizycznej, która chciała dokonać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Od 9 sierpnia 2011 r. udzielenie bonifikaty jest możliwe na podstawie uchwały właściwej rady.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »