| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/581/2014 Rady Miasta Gniezna

z dnia 24 września 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 ze zmianami) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/465/2013 Rady Miasta Gniezna z 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 517), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Za świadczenia realizowane w przedszkolach w godzinach ich działania, poza czasem, o którym mowa w § 1, wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć, a w przypadku gdy ze świadczeń przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej uczestniczącej w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3 +" wysokość opłaty wynosi 0,50 gr za każdą godzinę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna


Maria Kocoń


Uzasadnienie

Uchwałę Nr XXXVIII/456/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 listopada 2013 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat zmienia się w związku z wprowadzeniem na terenie miasta Gniezna Gnieźnieńskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3 +", który jest rozwinięciem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin bezpłatnych, biorącego udział w w/w programie do 0,50 gr za każdą godzinę zostało podjęte z myślą o umacnianiu roli rodziny, potrzebie pomocy, a także wspieraniu realizacji funkcji rodziny wielodzietnej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »