| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Wojewody Śląskiego

z dnia 8 czerwca 2010r.

do Porozumienia zawartego w dniu 19 sierpnia 2004 roku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk,

oraz

Gmina Ruda Śląska

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Andrzeja Stanię

zmieniają Porozumienie, o którym mowa powyżej, w następujący sposób:

§ 1. W §1 Porozumienia, po ust. 5 dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

„6. udzielanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych (z wyłączeniem robót polegających na rozbiórce) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wyłącznie w odniesieniu do układów urbanistycznych położonych w obszarze administracyjnym Gminy Ruda Śląska oraz zabytków wpisanych indywidualnie do znajdujących się w granicach ww. układów urbanistycznych (zwanych dalej „układami urbanistycznymi”):

1)zespołu osiedla robotniczego w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, Stanisława Staszica, Henryka Wieniawskiego i Adama Mickiewicza wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1518/93 z dnia 30 kwietnia 1993 roku,

2)zespołu zabudowy kolonii patronackiej w Rudzie Śląskiej Bielszowicach - ulica księdza Józefa Niedzieli wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/176/06 z dnia 3 marca 2006 roku,

3)kolonii domków robotniczych w Rudzie Śląskiej Chebzie wzdłuż ulicy Styczyńskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzja Nr A/1334/85 z dnia 21 maja 1985 roku,

4)układu urbanistycznego i zabudowa kolonii robotniczej w obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1574/95 z dnia 10 października 1995 roku,

5)osiedla domów w Rudzie Śląskiej Wirek ustawionych w rzędzie wzdłuż ulicy Kubiny nr 4 – 34 (strona parzysta) wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A/1231/78 z dnia 19 sierpnia 1978 roku

z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się poza obrębem ww. układów urbanistycznych, obiektów będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa oraz układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 1),

7. udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w odniesieniu do układów urbanistycznych oraz zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków a znajdujących się w granicach ww. układów urbanistycznych, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się poza obrębem ww. układów urbanistycznych, obiektów będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa oraz układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt 10),

8. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac budowlanych wykonywanych bez pozwolenia w odniesieniu do robót budowlanych na obszarze układów urbanistycznych oraz zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków a znajdujących się w granicach ww. układów urbanistycznych, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się poza obrębem ww. układów urbanistycznych, obiektów będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa oraz układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz decyzji o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie § 1 ust. 6-7 niniejszego porozumienia (art. 43),

9. wydawanie decyzji w związku z decyzjami wydawanymi na podstawie § 1 ust. 8 niniejszego porozumienia (art. 44),

10. wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie § 1 pkt 6 i 7 niniejszego porozumienia oraz w wypadku prac budowlanych wykonywanych bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na obszarze układów urbanistycznych oraz zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków a znajdujących się w granicach ww. układów urbanistycznych, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się poza obrębem ww. układów urbanistycznych, obiektów będących własnością Gminy lub Skarbu Państwa oraz układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych (art. 45).

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Andrzej Stania

WOJEWODA ŚLĄSKI

Zygmunt Łukaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »