| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 grudnia 2010r.

do Porozumienia z dnia 12.07.2010 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Istebna z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Gminy Danutę Rabin.

§ 1.

Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt.6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 6 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 lipca 2011 r.”.

2. § 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt nadzoru i wynosi 1.208.813 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych).”,

3. § 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Istebna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 20 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 241.763 zł”,

4. § 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Istebna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 241.763 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote)”,

5. § 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 967.050 zł”,

6. § 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 967.050 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych)”.

7. § 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Istebna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:

a. I transza w 2010 r. w wysokości 967.050 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania,

b. II transza w 2011 r. w wysokości do 241.763 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,

8. § 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 sierpnia 2011 r.”

§ 2.

Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Istebna

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski

Wójt


Danuta Rabin


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 943 I NR 941 W ISTEBNEJ

Załącznik do Aneksu nr 2 z dnia 17.12.2010 r. do porozumienia z dnia 12.07.2010 r.

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

+
Gmina ,
Województwo

2

Dokumentacja projektowa

+
Gmina

3

Kosztorys inwestorski

+
Gmina

4

Regulacja stanu prawnego terenu

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

5

Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych

+
Gmina

6

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

+

Gmina,
Województwo

7

Przygotowanie SIWZ

+

Gmina

8

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

+

Gmina

9

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

+

Gmina

10

Zakończenie i odbiór zadania

_

Gmina,
Województwo

Lipiec 2011 r.

11

Przekazanie środków finansowych

_

Województwo

W transzach nie później niż do sierpnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »