| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 stycznia 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2010 ROKU

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Nr 12 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 maja 2007 roku w następującym składzie:

1. Piotr Czarnynoga - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

2. Henryk Barcik - Przewodniczący Rady Powiatu,

3. Czesław Kłyk - Radny Rady Powiatu,

4. Ludwik Jagoda - Burmistrz Miasta Bierunia,

5. Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

6. Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

7. Jan Słoninka - Komendant Powiatowy Policji,

8. Waldemar Prietz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

9. Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach,

10. Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

11. Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia.

Komisja w trakcie prac za najważniejsze zadania na rok 2010 uznała:

- przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego na podstawie materiałów przygotowanych przez prokuratury rejonowe;

- opiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w 2009 roku;

- podsumowanie pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w okresie upływającej kadencji;

Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Realizowano czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego.

Pod patronatem Przewodniczącego Komisji – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji edycja powiatowa i okręgowaTurnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tych konkursów.

Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia o przekazaniu na fundusz wsparcia policji środków finansowych z Budżetu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w łącznej wysokości 96 tysięcy złotych. Środki te zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne – zakup systemu monitoringu, zakup niezbędnego sprzętu i pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem w 2010 r. przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja w trakcie swoich prac zapoznała się z zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu wynikami pracy Komendy Powiatowej w Bieruniu w 2009 roku. Z satysfakcją stwierdzono że, poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Bardzo dobrze świadczy to o profesjonalizmie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu którzy kolejny rok wykonują swoje obowiązki na stabilnym, ponadprzeciętnym poziomie.

Komisja w trakcie posiedzenia w dniu 6.05.2010 roku po przeprowadzeniu analizy przedstawionych wyników pracy, pozytywnie opiniowała pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Ponadto Komisja realizowała między innymi następujące działania:

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w oparciu o materiały przygotowane przez Prokuratury Rejonowe w Tychach i w Mysłowicach;

- przeprowadzono podsumowanie pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w okresie upływającej kadencji.

Zagadnienia powyższe były rozpatrywane w trakcie posiedzenia w dniu 6 maja 2010 roku.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała wniosek Przewodniczącego, aby wobec faktu iż obecna kadencja właśnie się kończy i nie ma przesłanek wskazujących do zwołania posiedzenia Komisji w najbliższym czasie, uznać obecne posiedzenie jako ostatnie w tej kadencji. Natomiast Komisja w nowym składzie powołana zostanie przez nowego Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego po wyborach samorządowych i ukonstytuowaniu się nowych władz Powiatu.

Komisja stwierdza, że w ciągu upływającej kadencji na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego nie wystąpiły zdarzenia mające cechy istotnych zakłóceń porządku publicznego, jak również nie stwierdzono przesłanek do wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie.

W związku z faktem zakończenia się 3 letniej kadencji, Zarządzeniem Nr 41 Starosta Bieruńsko-Lędziński w dniu 30 grudnia 2010 roku powołał Komisję na kolejną kadencję w następującym składzie:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

2. Henryk Barcik - Wicestarosta,

3. Czesław Kłyk - Radny Rady Powiatu,

4. Bernard Pustelnik - Burmistrz Miasta Bierunia,

5. Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

6. Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

7. Jan Słoninka - Komendant Powiatowy Policji,

8. Waldemar Prietz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

9. Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach

10. Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

11. Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia

Pierwsze posiedzenie Komisji zostało ustalone na dzień 8 lutego 2011 roku.

Starosta


Bernard Bednorz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »