| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 20 stycznia 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2010 ROKU

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Nr 12 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 maja 2007 roku w następującym składzie:

1. Piotr Czarnynoga - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

2. Henryk Barcik - Przewodniczący Rady Powiatu,

3. Czesław Kłyk - Radny Rady Powiatu,

4. Ludwik Jagoda - Burmistrz Miasta Bierunia,

5. Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

6. Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

7. Jan Słoninka - Komendant Powiatowy Policji,

8. Waldemar Prietz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

9. Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach,

10. Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

11. Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia.

Komisja w trakcie prac za najważniejsze zadania na rok 2010 uznała:

- przeprowadzenie analizy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego na podstawie materiałów przygotowanych przez prokuratury rejonowe;

- opiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w 2009 roku;

- podsumowanie pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w okresie upływającej kadencji;

Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Realizowano czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego.

Pod patronatem Przewodniczącego Komisji – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji edycja powiatowa i okręgowaTurnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tych konkursów.

Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia o przekazaniu na fundusz wsparcia policji środków finansowych z Budżetu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w łącznej wysokości 96 tysięcy złotych. Środki te zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne – zakup systemu monitoringu, zakup niezbędnego sprzętu i pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem w 2010 r. przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

Realizując zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja w trakcie swoich prac zapoznała się z zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu wynikami pracy Komendy Powiatowej w Bieruniu w 2009 roku. Z satysfakcją stwierdzono że, poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Bardzo dobrze świadczy to o profesjonalizmie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu którzy kolejny rok wykonują swoje obowiązki na stabilnym, ponadprzeciętnym poziomie.

Komisja w trakcie posiedzenia w dniu 6.05.2010 roku po przeprowadzeniu analizy przedstawionych wyników pracy, pozytywnie opiniowała pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Ponadto Komisja realizowała między innymi następujące działania:

- przeanalizowano stan zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w oparciu o materiały przygotowane przez Prokuratury Rejonowe w Tychach i w Mysłowicach;

- przeprowadzono podsumowanie pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w okresie upływającej kadencji.

Zagadnienia powyższe były rozpatrywane w trakcie posiedzenia w dniu 6 maja 2010 roku.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała wniosek Przewodniczącego, aby wobec faktu iż obecna kadencja właśnie się kończy i nie ma przesłanek wskazujących do zwołania posiedzenia Komisji w najbliższym czasie, uznać obecne posiedzenie jako ostatnie w tej kadencji. Natomiast Komisja w nowym składzie powołana zostanie przez nowego Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego po wyborach samorządowych i ukonstytuowaniu się nowych władz Powiatu.

Komisja stwierdza, że w ciągu upływającej kadencji na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego nie wystąpiły zdarzenia mające cechy istotnych zakłóceń porządku publicznego, jak również nie stwierdzono przesłanek do wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości a powiatowe służby, inspekcje i straże z zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wywiązywały się właściwie.

W związku z faktem zakończenia się 3 letniej kadencji, Zarządzeniem Nr 41 Starosta Bieruńsko-Lędziński w dniu 30 grudnia 2010 roku powołał Komisję na kolejną kadencję w następującym składzie:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński – Przewodniczący Komisji,

2. Henryk Barcik - Wicestarosta,

3. Czesław Kłyk - Radny Rady Powiatu,

4. Bernard Pustelnik - Burmistrz Miasta Bierunia,

5. Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielina,

6. Stanisław Jagoda - Wójt Gminy Chełm Śląski,

7. Jan Słoninka - Komendant Powiatowy Policji,

8. Waldemar Prietz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

9. Agata Słuszniak - Prokurator Rejonowy w Tychach

10. Dariusz Lendo - Prokurator Rejonowy w Mysłowicach,

11. Henryk Nikiel - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia

Pierwsze posiedzenie Komisji zostało ustalone na dzień 8 lutego 2011 roku.

Starosta


Bernard Bednorz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »