| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Boronów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 34/XIX/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Boronów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 12 skreśla się ust. 1

2. W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Projekty uchwał zgłaszane w trybie nagłym, z pominięciem procedury określonej w ust. 2, mogą dotyczyć wyłącznie spraw, które wynikły bezpośrednio przed sesją oraz w trakcie jej trwania, a zaniechanie ich rozpatrzenia mogłoby spowodować niewykonanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub powstanie szkód dla gminy lub jej mieszkańców.”

3. § 35 skreśla się.

4. W § 36 w ust. 1 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„przeprowadzenia głosowania imiennego lub tajnego”

5. Dotychczasowa treść § 60 staje się ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Kluby przedstawiają nie mniej niż dwóch radnych wyrażających zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej spośród których Rada wybiera w głosowaniu przedstawicieli danego Klubu.”

6. W § 77 w ust. 2 pkt 2 skreśla się zapis „i czas”.

7. § 81 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie do prac Komisji Rewizyjnej radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą, jednakże radni ci nie mają prawa głosowania".

8. W § 85 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego z zastrzeżeniem § 72 ust. 1 pkt 8 Statutu Gminy Boronów.”

9. § 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Kluby podlegają rozwiązaniu z mocy prawa gdy liczba ich członków spadnie poniżej liczby wymaganej niniejszym statutem.”

§ 2. W związku z treścią § 1 odpowiedniej zmianie ulega numeracja porządkowa Statutu Gminy Boronów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »