| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 28 § 4, art. 30 § 2 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.).

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych z terenu Gminy Włodowice następuje w drodze inkasa przez inkasentów. Wykaz inkasentów oraz sołectw, z których pobierają podatki określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności dla inkasentów jest 10 dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Włodowice. Inkasent odpowiada całym swym majątkiem za pobrane, a nie wpłacone podatki.

3. Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków jest kwartalne i składa się z dwóch składników:

- stałego wynagrodzenia kwartalnego w wysokości 110,00 zł. brutto

- zmiennego wynagrodzenia w wysokości 8 % kwoty zainkasowanej w danym kwartale.

§ 2. 1. Inkasentem ustala się także osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Włodowice - Pani Kurzak Sabinę.

2. Inkasent o którym mowa w ust.1 jest uprawniony do poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym od osób fizycznych z terenu całej Gminy Włodowice.

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić na rachunek bankowy Gminy Włodowice. Inkasent odpowiada całym swym majątkiem za pobrane, a nie wpłacone podatki.

4. Inkasentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8 % z tytułu pobranych podatków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007 r. w sprawie: ustalania poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 33/V/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 30 marca 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW POBIERAJĄCYCH PODATKI Z POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY WŁODOWICE

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

SOŁECTWO

1.

Wiesława Janikowska

Włodowice

2.

Maria Kwiatkowska

Parkoszowice

3.

Zofia Leśniak

Morsko

4.

Wojciech Kazanecki

Skałka - Kopaniny

5.

Antoni Korpyś

Hucisko

6.

Józef Pleban

Rudniki

7.

Włodzimierz Powązka

Rzędkowice

8.

Jolanta Danek

Zdów

9.

Wanda Mucha

Góra Włodowska – kolonia

10.

Sławomir Łyszczarz

Góra Włodowska – wieś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »