| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiagnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1594 z późn. zm.) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

1. Ustanowić nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Przyjąć warunki oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień, ich rodzaje i wysokość nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za szczególną aktywność i uzyskanie wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/48/11
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ, ICH RODZAJÓW ORAZ WYSOKOŚCI ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ORAZ ZA SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ I UZYSKANIE WYBITNYCH OSIĄGNIĘĆ W DZIAŁALNOŚĆI SPORTOWEJ

§ 1.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, mieszkańcom gminy Miasteczko Śląskie.

§ 2.

1. Wyróżnieniami są: plakietki, puchary, dyplomy lub upominki o wartości od 100,00 do 150,00 złotych.

2. Wyróżnienia przyznaje się zawodnikom za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 3.

1. Nagrody mają charakter pieniężny lub rzeczowy.

2. Wartość jednej przyznanej nagrody pieniężnej mieści się w przedziale od 1 000,00 do 5 000,00 złotych brutto.

3. Nagrodę pieniężną można przyznać zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, tj. za:

a) udział w: Igrzyskach Olimpijskich, Uniwersjadzie, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Paraolimpiadzie,

b) za zajęcie I – III miejsca w: Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych), Mistrzostwach Śląska.

4. W przypadku osiągnięcia dwóch lub więcej wyników przyznaje się jedną nagrodę za wyższy wynik.

5. Nagrody w postaci rzeczowej mogą mieć formę: odzieży, obuwia lub sprzętu sportowego, a ich wartość wynosi od 500,00 do 700,00 zł brutto.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY PIENIĘŻNE DLA TRENERÓW ORAZ DLA DZIAŁACZY SPORTOWYCH ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

§ 4.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, mieszkańcom gminy Miasteczko Śląskie.

§ 5.

1. Wyróżnieniami są: plakietki, puchary, dyplomy lub upominki o wartości od 100,00 do 150,00 złotych.

2. Wyróżnienia przyznaje się trenerom i działaczom za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 6.

1. Trenerom oraz działaczom wyróżniającym się w działalności sportowej za całokształt działalności może być przyznana nagroda pieniężna o wartości określonej w § 3 ust. 2.

2. Nagrodę pieniężną można przyznać trenerowi lub działaczowi sportowemu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, tj. za:

a) udział w: Igrzyskach Olimpijskich, Uniwersjadzie, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Paraolimpiadzie,

b) za zajęcie I – III miejsca w: Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych), Mistrzostwach Śląska.

3. W przypadku osiągnięcia dwóch lub więcej wyników przyznaje się jedną nagrodę za wyższy wynik.

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ORAZ POZBAWIANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

§ 7.

1. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) komisji właściwej ds. sportu,

b) związku lub stowarzyszenia kultury fizycznej,

c) organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,

d) Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata do wyróżnienia lub nagrody,

b) szczegółową informację dotyczącą osiągniętego wyniku sportowego,

c) uzasadnienie wniosku,

d) potwierdzenie osiągniętego wyniku,

e) data, podpis i oznaczenie podmiotu wnioskującego,

f) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych i na podanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

3. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim do dnia 30 kwietnia każdego roku.

§ 8.

1. Rada Sportu opiniuje wnioski, o których mowa w § 7.

2. Obsługę organizacyjno – techniczną przyznawania nagród i wyróżnień prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim.

§ 9.

1. Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia o jej zwrocie lub zwrocie równowartości nagrody rzeczowej w sytuacji pozbawienia zawodnika, trenera lub działacza tytułu lub osiągnięcia, za które przyznano nagrodę lub wyróżnienie.

2. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia może nastąpić do roku od momentu pozbawienia tytułu lub osiągnięcia, za które przyznano nagrodę lub wyróżnienie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »