| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów, udziela się obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do określonych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.

2. Ustala się następujący tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami:

Lp.

Stanowisko kierownicze - rodzaj szkoły

Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie,liczącego: 2 oddziały

10

3 oddziały

8

4 - 5 oddziałów

6

6 i więcej oddziałów

4

2.

Wicedyrektor przedszkola

10

3.

Dyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:
do 6 oddziałów

10

7 - 8 oddziałów

8

9 - 16 oddziałów

6

17 i więcej oddziałów

5

4.

Wicedyrektor szkoły

9

5.

Kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej: do 6 oddziałów

20

do 9 oddziałów

18

10 - 16 oddziałów

14

powyżej 16 oddziałów

12

§ 2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i innych nauczycieli specjalistów, prowadzących w szkołach zajęcia specjalistyczne, ustala się na 20 godzin.

§ 3. Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z poszczególnych wymiarów i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad ustalony w ten sposób wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »