| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów, udziela się obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do określonych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.

2. Ustala się następujący tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami:

Lp.

Stanowisko kierownicze - rodzaj szkoły

Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie,liczącego: 2 oddziały

10

3 oddziały

8

4 - 5 oddziałów

6

6 i więcej oddziałów

4

2.

Wicedyrektor przedszkola

10

3.

Dyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:
do 6 oddziałów

10

7 - 8 oddziałów

8

9 - 16 oddziałów

6

17 i więcej oddziałów

5

4.

Wicedyrektor szkoły

9

5.

Kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej: do 6 oddziałów

20

do 9 oddziałów

18

10 - 16 oddziałów

14

powyżej 16 oddziałów

12

§ 2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i innych nauczycieli specjalistów, prowadzących w szkołach zajęcia specjalistyczne, ustala się na 20 godzin.

§ 3. Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z poszczególnych wymiarów i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad ustalony w ten sposób wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r..

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »