| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1563)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr VI/61/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 marca 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. Ilekroć poniżej jest mowa o następujących zwrotach, należy przez to rozumieć odpowiednio:

Inicjatywa – inicjatywę lokalną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Ustawa – Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Wójt Gminy Ornontowice.

§ 3. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej składane będą w Urzędzie Gminy Ornontowice na etapie prac projektowych budżetu do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ocenia Komisja powołana przez Wójta Gminy Ornontowice.

2. Komisja ocenia wniosek w oparciu o następujące kryteria szczegółowe:

a) Zgodność zadania objętego wnioskiem z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy (0-2 punkty),

b) Racjonalność i efektywność wydatków (0-2 punkty),

c) Zaawansowanie prac w ramach zadania objętego wnioskiem (0-5 punktów),

d) Udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania (0-5 punktów),

e) Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania (0-5 punktów),

f) Wkład pracy rzeczowej wnioskodawcy w realizację zadania (0-5 punktów).

3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, w określonym terminie.

4. Komisja składa protokół z posiedzenia na ręce Wójta Gminy Ornontowice.

5. Ocena Komisji ma charakter opiniodawczy.

6. Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia wniosku do realizacji bądź jego odrzuceniu podejmuje Wójt Gminy Ornontowice po zapoznaniu się z oceną Komisji o której mowa w ust. 1.

7. Wnioskodawca jest informowany o wyniku rozpatrzenia wniosku niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »