| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/VII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Sosnowca mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1 i ust.2. ustawy Prawo ochrony środowiska realizowanych na terenie Miasta Sosnowca.

2. Dotacje udzielane będą na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

§ 2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 3. Zasady, tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonania zadania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca” stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie, w jakim przepisy uchwały przewidują udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy § 10 załącznika do uchwały obowiązują do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

Załącznik do Uchwały Nr 111/VII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Regulamin

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »