| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Ustalić, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym obywać się będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie.

2) Ustalić, że opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w odrębnych przepisach za jedną godzinę tych świadczeń.

3) Ustalić, że opłata, o której mowa w ust. 2 ulega obniżeniu o 50% na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora danego przedszkola, jeżeli rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko uczęszczające do przedszkola.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XVII/70/03 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz zwolnień z odpłatności.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »