| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Ustalić, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których Gmina Radziechowy-Wieprz jest organem prowadzącym obywać się będzie od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie.

2) Ustalić, że opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w odrębnych przepisach za jedną godzinę tych świadczeń.

3) Ustalić, że opłata, o której mowa w ust. 2 ulega obniżeniu o 50% na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora danego przedszkola, jeżeli rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko uczęszczające do przedszkola.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XVII/70/03 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz zwolnień z odpłatności.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »