| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka:

1) w żłobku, której wysokość określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w klubie dziecięcym, której wysokość określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) u dziennego opiekuna, której wysokość określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 są ustalone za pobyt dziecka w dni robocze miesiąca. Za pobyt dziecka w pozostałe dni miesiąca, o ile forma opieki nad dzieckiem do lat 3 jest w te dni organizowana, ustala się dodatkową opłatę w wysokości odpowiednio 20% opłat wymienionych w ust. 1 za każdy taki dzień.

3. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w następujący sposób:

1) dziecko do 1 roku życia - 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100),

2) dziecko w wieku powyżej 1 roku życia do lat 2 - 5,90 zł (słownie: pięć złotych 90/100),

3) dziecko w wieku powyżej 2 lat do lat 3 - 6,50 zł (słownie: sześć złotych 50/100).

4. Opłaty za wyżywienie dzieci z dietami ustala się indywidualnie w zależności od stosowanych produktów.

5. Wysokość stawki określonej w ust. 3 ulega waloryzacji w każdym kolejnym roku kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od stycznia 2012r.

6. Określa się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat:

1) W przypadku korzystania z tej samej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 przez rodzeństwo pobiera się opłatę miesięczną:

- za pierwsze dziecko w wysokości 100% kwoty określonej w ust. 1,

- za drugie dziecko w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1,

- za trzecie i kolejne dziecko w wysokości 50% kwoty określonej w ust. 1,

2) Rodzice (opiekunowie prawni) nie ponoszą miesięcznej opłaty, o której mowa w ust. 1 w następujących przypadkach:

- całorocznej choroby dziecka,

- całomiesięcznego urlopu wypoczynkowego rodziców (opiekunów prawnych).

3) W przypadku zapisania dziecka do jednej z form opieki nad dzieckiem do lat 3 na niepełny miesiąc opłaty o których mowa w ust. 1 liczone są proporcjonalnie do miesięcznej liczby dni roboczych tej formy opieki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/105/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

- Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku:

1. w wymiarze do 10 godzin dziennie

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

-do 500,00

-60,00

2

-od 500,01 do 800,00

-120,00

3

-od 800,01 do 1200,00

-200,00

4

-od 1200,01

-300,00

2. w wymiarze powyżej 10 godzin dziennie pełny koszt roboczo-godziny.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/105/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

- Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym:

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

-do 500,00

-30,00

2

-od 500,01 do 800,00

-60,00

3

-od 800,01 do 1200,00

-100,00

4

-

-150,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/105/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

- Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna:

1. w wymiarze do 5 godzin dziennie

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

-do 500,00

-30,00

2

-od 500,01 do 800,00

-60,00

3

-od 800,01 do 1200,00

-100,00

4

-od 1200,01

-150,00

2. w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie do 8 godzin dziennie

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

-do 500,00

-40,00

2

-od 500,01 do 800,00

-80,00

3

-od 800,01 do 1200,00

-120,00

4

-od 1200,01

-160,00

3. w wymiarze powyżej 8 godzin dziennie do 10 godzin dziennie

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1

-do 500,00

-50,00

2

-od 500,01 do 800,00

-100,00

3

-od 800,01 do 1200,00

-140,00

4

-od 1200,01

-180,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »