| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym odbywać się będzie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 6.30 do 11.30 , a w przypadku dwuzmianowej pracy w przedszkolach – także w godzinach od 11.45 do 16.45 bezpłatnie.

2. Ustalić, że opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,00 zł. (słownie: dwa złote) za jedną godzinę tych świadczeń.

3. Do opłaty podanej w ust. 2 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora danego przedszkola wprowadza się następujące ulgi:

a) jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny opłata za drugie dziecko wynosi 50% kwoty o której mowa w ust. 1, jeżeli rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na te dzieci;

b) jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż dwoje dzieci, za każde kolejne dziecko nie pobiera się opłat, jeżeli rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na te dzieci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/60/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustanowienia stałej opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »