| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym odbywać się będzie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 6.30 do 11.30 , a w przypadku dwuzmianowej pracy w przedszkolach – także w godzinach od 11.45 do 16.45 bezpłatnie.

2. Ustalić, że opłata za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,00 zł. (słownie: dwa złote) za jedną godzinę tych świadczeń.

3. Do opłaty podanej w ust. 2 na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora danego przedszkola wprowadza się następujące ulgi:

a) jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny opłata za drugie dziecko wynosi 50% kwoty o której mowa w ust. 1, jeżeli rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na te dzieci;

b) jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż dwoje dzieci, za każde kolejne dziecko nie pobiera się opłat, jeżeli rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na te dzieci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/60/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustanowienia stałej opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »