| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 191/XI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca oraz określenia zasad, trybu przyznawania i jej wysokości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanowienie oraz określenie zasad, trybu przyznawania i wysokości Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i wysokość Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca określa Regulamin przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc następujące uchwały: uchwała nr 858/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca oraz uchwała nr 394/XXX/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 858/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński


Załącznik do Uchwały Nr 191/XI/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ MIASTA SOSNOWCA

Rozdział 1.
Zasady przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca

§ 1. Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca może być przyznawana w dwóch kategoriach:

1) Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za całokształt twórczości. Nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności artystycznej lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

2) Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za najlepsze osiągnięcia w danym roku. Nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny osiągnięć artystycznych o istotnym znaczeniu w danym roku. Umożliwi to uhonorowanie młodych artystów związanych z Sosnowcem.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca

§ 2. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca mogą składać: organizacje społeczno- kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu.

§ 3. Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 grudnia do 31 grudnia każdego roku osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 32 296-06-47 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału).

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 3 powinny zawierać: -dane kandydata (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego kandydata, data i miejsce urodzenia); -szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją osiągnięć.

§ 5. Wnioski niekompletne, nieczytelne, złożone po terminie lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane.

§ 6. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca rozpatruje Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 7. Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

§ 8. Nagrodę Artystyczną przyznaje Rada Miejska w Sosnowcu po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

§ 9. Rada Miejska może odstąpić od przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca w danym roku.

§ 10. Laureat otrzymuje statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,- w przypadku nagrody indywidualnej lub 10.000,- w przypadku nagrody zespołowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »