| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WKT.7140.21.2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej

§ 1. 1. W wykonaniu uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego nr IX/116/2011 z dnia 25.08.2011 r. i Rady Powiatu Raciborskiego nr X/115/2011 z dnia 30.08.2011 r. Strony zawierają niniejsze Porozumienie, którego przedmiotem jest powierzenie przez Powierzającego prowadzenia publicznego transportu zbiorowego Organizatorowi.

2. Powiat Wodzisławski zostaje Organizatorem publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej i przejmuje od Powierzającego obowiązki, o których mowa w art. 15 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13).

§ 2. 1. Powierzający przekazuje Organizatorowi na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. „b” ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) organizowanie na jego terenie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

1) Wodzisław Śląski – Racibórz

2) Wodzisław Śląski – Chałupki

3) Rogów – Racibórz.

2. Przebieg linii komunikacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

3. Rozkłady jazdy obowiązujące na liniach, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

4. Powierzający powierza Organizatorowi kompetencje w zakresie koordynacji rozkładów jazdy przewoźnika wykonującego transport zbiorowy na jej obszarze.

§ 3. 1. Transport zbiorowy wykonywany będzie przez Operatora na podstawie odrębnej umowy zawartej z Powiatem Wodzisławskim.

2. Powierzający nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją transportu, którego przedmiotem jest Porozumienie.

§ 4. 1. Powierzający upoważnia Organizatora do ustalania taryfy i określania cen biletów.

2. Każdorazowa zmiana cen biletów będzie konsultowana przez Strony Porozumienia.

§ 5. Rozkład jazdy na przystankach umieszcza Operator w porozumieniu z Organizatorem oraz właścicielem przystanków.

§ 6. Strony mają prawo do kontroli działań wynikających z tekstu Porozumienia.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z mocą wiążącą od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na podstawie wypowiedzenia, którego trzymiesięczny okres przypada na koniec kwartału.

3. Strony mogą rozwiązać Porozumienie na zasadzie zgodnego porozumienia.

§ 8. Zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Wszelkie spory dotyczące Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora Sąd Powszechny.

§ 10. Porozumienie i jego zmiany (z wyłączeniem zmian załączników do porozumienia) podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Porozumienia oraz jeden egzemplarz celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus

Starosta Powiatu Raciborskiego


Adam Hajduk


Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego


Józef Stukator

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WKT.7140.21.2011
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do porozumienia nr WKT.7140.21.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WKT.7140.21.2011
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »