| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/101/113/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006r.,Nr 136, poz. 969 ze zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala co następuje:

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Suszec pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta należności pieniężnych w poszczególnych sołectwach powołuje się sołtysów:

w sołectwie Kobielice Bronisławę Czernecką

w sołectwie Kryry Józefa Klimka

w sołectwie Mizerów Lucynę Budziszak

w sołectwie Radostowice Barbarę Matula

w sołectwie Rudziczka Stanisława Godźka

w sołectwie Suszec Tadeusza Paszka

§ 3. Raty podatków pobierane są przez inkasenta w miesiącach płatności rat określonych w ustawie.

§ 4. Terminem przekazania zainkasowanych kwot podatków: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego ich wpłata winna nastąpić na rachunek Urzędu Gminy Suszec.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% od sumy zainkasowanych podatków i terminowo przekazanych na rachunek Urzędu Gminy Suszec.


§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/36/55/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 31 maja 2007r.w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »