| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/101/113/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006r.,Nr 136, poz. 969 ze zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala co następuje:

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Suszec pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta należności pieniężnych w poszczególnych sołectwach powołuje się sołtysów:

w sołectwie Kobielice Bronisławę Czernecką

w sołectwie Kryry Józefa Klimka

w sołectwie Mizerów Lucynę Budziszak

w sołectwie Radostowice Barbarę Matula

w sołectwie Rudziczka Stanisława Godźka

w sołectwie Suszec Tadeusza Paszka

§ 3. Raty podatków pobierane są przez inkasenta w miesiącach płatności rat określonych w ustawie.

§ 4. Terminem przekazania zainkasowanych kwot podatków: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego ich wpłata winna nastąpić na rachunek Urzędu Gminy Suszec.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1% od sumy zainkasowanych podatków i terminowo przekazanych na rachunek Urzędu Gminy Suszec.


§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/36/55/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 31 maja 2007r.w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »