| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011r.Nr.95poz 962) Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r
LP RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO STAWKA PODATKU W ZŁ.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton Samochody posiadające katalizator Samochody nie posiadające katalizatora
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku

604,00
503,00

1006,00
839,00

1206,00
1006,00

671,00
570,00

1117,00
950,00

1341,00
1140,00
2 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t
- nie mniej niż 15 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t
- nie mniej niż 19 t, mniej niż 23 t
- nie mniej niż 23 t
4 osie i więcej
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t
- nie mniej niż 27 t, mniej niż 29 t
- nie mniej niż 29 t

1509,00
1620,00

1731,00
1844,00
1956,00

2067,00
2123,00
2179,00

1844,00
1956,00

2067,00
2179,00
2290,00

2402,00
2458,00
2682,00
3. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton Ciągniki wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Ciągniki wyprodukowane po 2003 roku
a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7 t
b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t i poniżej 12 t
1117,00
1564,00
839,00
1229,00
4. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 40 t
- nie mniej niż 40 t

1787,00
1844,00
1921,00

1396,00
1701,00
1956,00

1844,00
1921,00
2067,00

1956,00
2067,00
2793,00
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Przyczepy i naczepy wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Przyczepy i naczepy wyprodukowane po 2003 roku
671,00 671,00
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
1 oś
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t
- nie mniej niż 28 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t,

671,00
671,00

671,00
1249,00
1452,00
1731,00

1117,00
1341,00

671,00
671,00

671,00
1452,00
1727,00
1806,00

1117,00
1452,00
7 Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia Autobus wyprodukowany w 2003 roku i wcześniej Autobus wyprodukowany po 2003 roku
a) mniej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższe niż 30 miejsc
1330,00
1620,00
1330,00
1620,00
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących służące do przewozu dzieci do szkół .
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/274/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 267 poz.4424 z dnia 15.12.2010.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »