| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011r.Nr.95poz 962) Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r
LP RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO STAWKA PODATKU W ZŁ.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton Samochody posiadające katalizator Samochody nie posiadające katalizatora
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku

604,00
503,00

1006,00
839,00

1206,00
1006,00

671,00
570,00

1117,00
950,00

1341,00
1140,00
2 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t
- nie mniej niż 15 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t
- nie mniej niż 19 t, mniej niż 23 t
- nie mniej niż 23 t
4 osie i więcej
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t
- nie mniej niż 27 t, mniej niż 29 t
- nie mniej niż 29 t

1509,00
1620,00

1731,00
1844,00
1956,00

2067,00
2123,00
2179,00

1844,00
1956,00

2067,00
2179,00
2290,00

2402,00
2458,00
2682,00
3. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton Ciągniki wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Ciągniki wyprodukowane po 2003 roku
a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7 t
b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t i poniżej 12 t
1117,00
1564,00
839,00
1229,00
4. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 40 t
- nie mniej niż 40 t

1787,00
1844,00
1921,00

1396,00
1701,00
1956,00

1844,00
1921,00
2067,00

1956,00
2067,00
2793,00
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Przyczepy i naczepy wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Przyczepy i naczepy wyprodukowane po 2003 roku
671,00 671,00
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
1 oś
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t
- nie mniej niż 28 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t,

671,00
671,00

671,00
1249,00
1452,00
1731,00

1117,00
1341,00

671,00
671,00

671,00
1452,00
1727,00
1806,00

1117,00
1452,00
7 Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia Autobus wyprodukowany w 2003 roku i wcześniej Autobus wyprodukowany po 2003 roku
a) mniej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższe niż 30 miejsc
1330,00
1620,00
1330,00
1620,00
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących służące do przewozu dzieci do szkół .
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/274/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 267 poz.4424 z dnia 15.12.2010.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »