| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. Nr 95 poz. 961) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki i budowle lub ich części:

a) zajęte wyłącznie na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,

c) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

d) zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,

e) zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

f) wykorzystywane przez samorządy wiejskie w ich działalności

2. budynki gospodarcze stanowiące własność rodzin, w których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta,

3. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws.

§ 2. Zwolnienie określone w §1 ust. 1 nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 364/XXXV/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »