| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1. określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN -1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1. okresla się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załacznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A)stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVI/270/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 141 z 2005r. poz.3597).

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/270/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 217 z 2009r. poz.4142).

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/270/05 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 17 z 2011r. poz.319).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dane o nieruchomościach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dane o nieruchomościach rolnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Dane o nieruchomościach leśnych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/128/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »