| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/249/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U.. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.. nr 95 poz. 613 z późniejszymi. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:

a) powyżej 3,5 do 5,5 tony - 672 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1152 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1344 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, zgodnie poniższym zestawieniem:

II osie

Dopuszczalna Masa Całkowita Pojazdu

Inne systemy zawieszeń-

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1)

Od 12 - poniżej 14 ton

1584 zł

1488 zł

Od 14 - poniżej 16 ton

1680 zł

1584 zł

Od 16 ton

1776 zł

1680 zł

III osie

Dopuszczalna Masa Całkowita Pojazdu

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1)

Od 12 - poniżej 16 ton

1776 zł

1680 zł

Od 16 - poniżej 20 ton

1848 zł

1752 zł

Od 20 ton

2016 zł

1920 zł

IV osie i więcej

Dopuszczalna Masa Całkowita Pojazdu

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne1)

Od 12 - poniżej 20 ton

2016 zł

1920 zł

Od 20 - poniżej 29 ton

2136 zł

2040 zł

Od 29 ton

2640 zł

2544 zł

1) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Od 3,5 - poniżej 12 ton

1560 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

II osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągnik + naczepa / przyczepa)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne2)

Od 12 - poniżej 31 ton-

1944 zł

1848 zł

Od 31 ton

2112 zł

2016 zł

III osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągnik + naczepa / przyczepa)

Inne systemy zawieszeń

Zawieszenia pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne2)

Od 12 - poniżej 40 ton

2016 zł

1920 zł

Od 40 ton

2688 zł

2592 zł

2) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.

5. Od przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 i poniżej 12 ton:

Od 7 ton - poniżej 12 ton

1020 zł

6. Od przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I oś

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (przyczepa + pojazd silnikowy)

Inny system zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne3)

Od 12 - poniżej 25 ton

1104 zł

1008 zł

Od 25 ton

1200 zł

1104 zł

II osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (przyczepa + pojazd silnikowy)

Inny system zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne3)

Od 12 - poniżej 33 ton

1200 zł

1104 zł

Od 33 - poniżej 38 ton

1416 zł

1320 zł

Od 38 ton

1824 zł

1728 zł

III osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (przyczepa + pojazd silnikowy)

Inny system zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne3)

Od 12 – poniżej 38 ton

1344 zł

1248 zł

Od 38 ton

1464 zł

1368 zł

3) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.

7. Od naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton:

Od 7 ton – poniżej 12 ton

1020 zł

8. Od naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (naczepa + pojazd silnikowy)

Inny system zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne4)

- Naczepy z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 38 ton

1824 zł

1728 zł

- Naczepy z dwiema osiami, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 12 ton – poniżej 38 ton

-Naczepy z jedną, trzema i więcej osiami jezdnymi , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc zespołu pojazdów od 12 ton

1464 zł

1368 zł

4) Stawka stosowana w przypadku udokumentowania przez podatnika posiadania przez środek transportowy zawieszenia pneumatycznego lub równoważnego.

9. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących:

a) do 15 – 936zł

b) od 16 do 29 - 1464 zł

c) od 30 - 1776 zł

§ 2.

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XX/653/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »