| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 95, poz. 962 z 25 października 2011r.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) do gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m² powierzchni - 0,78 zł.,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni - 4,19 zł.,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni - 0,36 zł.

2) do budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,65 zł.,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m² powierzchni użytkowej - 19,27 zł.,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m² powierzchni użytkowej - 9,78 zł.,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,43 zł.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,64 zł.

3) od budowli:

a) od budowli rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1,5% ich wartości,

b) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1,00% ich wartości,

c) od pozostałych budowli - 2,00% ich wartości.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Budynki i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz Nr XII/64/11 z dnia 31 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na rok podatkowy 2012.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 5.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »