| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 17 stycznia 2012r.

w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9a i   art. 40 ust. 2   pkt. 3, art. 41 i   art. 42   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U   z 2001.r. Nr 142 poz.1591), w   związku z   art. 4   ust. 7   pkt 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 175 poz. 1459 z   późniejszymi zmianami), o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości.  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych uchwala:  

§   1.  

1) Udziela się osobom fizycznym 90% bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, przynajmniej w   części zabudowanych na cele mieszkaniowe, w   przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:  

a)   wniosek o   przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w   prawo własności wpłynął do Urzędu Miasta w   Łaziskach Górnych do dnia 8.08.2011r.  

b)   dochód miesięczny na jednego członka rodziny w   gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w   gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w   którym wystąpiono z   żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

2) W przypadku braku spełnienia przesłanek, o   których mowa w   ust. 1   niniejszej uchwały, udziela się osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, przynajmniej w   części zabudowanych na cele mieszkaniowe, w   następujących wysokościach:  

a)   75% bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało przed dniem 1   stycznia 1990r.  

b)   50% bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało od 1   stycznia 1990r. do 31 grudnia 1999 r.  

c)   25% bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało od 1   stycznia 2000r. do 31 grudnia 2009 r.  

3) Udziela się osobom fizycznym 75% bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości zabudowanych wyłącznie na cele inne niż mieszkaniowe, pod warunkiem, że wniosek o   przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w   prawo własności wpłynął do Urzędu Miasta w   Łaziskach Górnych do dnia 8.08.2011r.  

4) W przypadku braku spełnienia przesłanek, o   których mowa w   § 1   ust. 3   niniejszej uchwały, udziela się osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości zabudowanych wyłącznie na cele inne niż mieszkaniowe lub niezabudowanych a   przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe, w   następujących wysokościach:  

a)   50% bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało przed dniem 1   stycznia 1990r  

b)   30% bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało od 1   stycznia 1990r. do 31 grudnia 1999 r.  

c)   15% bonifikaty, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione zostało od 1   stycznia 2000r. do 31 grudnia 2009 r.  

§   2.  

1) Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego.  

2) Bonifikaty udziela się tym użytkownikom wieczystym, którzy zobowiążą się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości i   nie wystąpią z   wnioskiem o   rozłożenie opłaty na raty, a   w przypadku gdy taki wniosek został już złożony dokonają jego cofnięcia.  

3) Warunkiem udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty, jest brak zaległości finansowych z   tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Łaziska Górne, związanych z   nieruchomością, której dotyczy przekształcenie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Tadeusz   Król

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »