| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/261/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie bonifikaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 73 ust. 3 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa
uchwala

§ 1. Oddanie właścicielowi nieruchomości lokalowej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przyległej do obecnej nieruchomości gruntowej Wspólnoty Mieszkaniowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi przewidziane dla działki budowlanej, może nastąpić z bonifikatą od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1, wynosi 85% pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 3. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się, jeżeli:

1) nieruchomość lokalowa została zbyta przez Gminę Mikołów przed upływem 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały;

2) należność z tytułu pierwszej opłaty za udział w prawie użytkowania wieczystego właściciel nieruchomości lokalowej zapłaci jednorazowo;

3) z roszczeniem przysługującym na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wystąpili wobec Gminy Mikołów wszyscy właściciele nieruchomości lokalowych we Wspólnocie Mieszkaniowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr X/172/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

2) Uchwała Nr X/171/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

3) Uchwała Nr X/170/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »