| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/261/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie bonifikaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 73 ust. 3 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa –

Rada Miejska Mikołowa
uchwala

§ 1. Oddanie właścicielowi nieruchomości lokalowej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przyległej do obecnej nieruchomości gruntowej Wspólnoty Mieszkaniowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi przewidziane dla działki budowlanej, może nastąpić z bonifikatą od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1, wynosi 85% pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 3. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się, jeżeli:

1) nieruchomość lokalowa została zbyta przez Gminę Mikołów przed upływem 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały;

2) należność z tytułu pierwszej opłaty za udział w prawie użytkowania wieczystego właściciel nieruchomości lokalowej zapłaci jednorazowo;

3) z roszczeniem przysługującym na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wystąpili wobec Gminy Mikołów wszyscy właściciele nieruchomości lokalowych we Wspólnocie Mieszkaniowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr X/172/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

2) Uchwała Nr X/171/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;

3) Uchwała Nr X/170/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »