| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/199/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/169/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach (Dz.U. Woj. Śl. Nr 54, poz. 1187), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 tiret 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 nr 157, poz.1240 z późn. zm.)”

2. W § 3 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa: „przy ul. Parkowej 11”

3. W § 3 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Rudziniec.”

4. W § 5 w ust. 1 po kropce dodaje się słowa:

„GOK inwestując w kapitał ludzki prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez wyzwalanie twórczej energii, animowanie, integrowanie oraz upowszechnianie regionalnej, krajowej oraz światowej kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy Rudziniec”

5. W § 5 w ust. 2 dodaje się podpunkty n i o w brzmieniu:

„n) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych

o) integrowanie społeczności lokalnych gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »