| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/338/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie przeniesienia kierunku kształcenia zawodowego z Technikum nr 7 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 7   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po powiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców uczniów  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przenosi się kształcenie w   zawodzie technik spedytor z   Technikum   nr   7 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Małachowskiego 36 do Technikum nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy   ul.   Webera   6.  

§   2.   Uczniowie kształceni w   zawodzie, o   którym mowa w   § 1   z dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Technikum nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Webera 6.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/338/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Zgodnie z   art. 59 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w   określonym zawodzie z   tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ. Przeniesienie kierunków kształcenia pozwoli na     dostosowanie organizacji szkolnictwa zawodowego do zmian organizacyjnych i   programowych wprowadzonych nowelizacją ustawy o   systemie oświaty z   dnia 19 sierpnia 2011 r.  

Technikum nr 7   w Zespole Szkół Administracyjno-Socjalnych, w   swojej ofercie edukacyjnej posiada kształcenie w   zawodach: technik spedytor i   technik elektryk. Kształcenie w   zawodzie technik elektryk zakończono w   roku 2009.  

W bieżącym roku szkolnym Technikum nr 7   prowadzi kształcenie w   zawodzie technik spedytor na   poziomie klasy III i   IV dla 43 uczniów, 24 uczniów klasy IV powinno ukończyć szkołę w   czerwcu 2012 r. Od   roku szkolnego 2010/2011 szkoła nie dokonała naboru do klasy pierwszej. Włączenie 1   oddziału i   19   uczniów w   struktury Technikum nr 5   poprawi wykorzystanie bazy lokalowej w   budynku przy ul.   Webera 6   i obniży koszt utrzymania obiektu szkolnego. Nastąpi również skupienie kształcenia w   zawodach pokrewnych obszarów kształcenia, co pozwoli na lepsze   wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i   dydaktycznej, a   w   przyszłości   na   racjonalny   rozwój   zaplecza dydaktycznego, niezbędnego do prawidłowej realizacji kształcenia zawodowego i   ogólnego.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania i   organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »