| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 28 marca 2012r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2011 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 11 stycznia 2011r. uchwałą Nr 43/IV/2011 budżet miasta Lublińca na 2011 rok zamykał się kwotą 63.018.009,00 zł., w czym :

- dochody 57.860.453,00 zł

- wydatki 58.818.009,00 zł

- przychody 5.157.556,00 zł

- rozchody 4.200.000,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2011 rok został zwiększony o kwotę 3.470.882,78 zł, tj o 5,5%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 2.817.789,78 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 2.419.339,42 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 343.325,36 zł,

- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł,

- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 13.100,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 4.370.572,78 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 3.977.122,42 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 343.325,36 zł,

- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł,

- na zadania realizowane w drodze umów lub prozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 8.100,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 653.093,00 zł.

4. rozchody zmniejszenie o kwotę 899.690,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2011r. został wykonany w 97,9% (w analogicznym okresie 2009r. w 100,3%), a plan wydatków w 92,8% (w roku ubiegłym w 94,4%), w tym wydatków majątkowych w 88,6% (w 2010r. w 95,8%).

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 75,4% (w roku ubiegłym w 113,6%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 99,6% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 98,9%).

W 2011 roku wykonano :

- dochody w kwocie 59.387.050,13 zł,

- wydatki w kwocie 58.637.720,45 zł,

- przychody w kwocie 4.380.502,60 zł,

- rozchody w kwocie 3.287.629,52 zł.

W 2011r. dochody były wyższe o 749.329,68 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były wyższe o 698.840,76 zł od wydatków), przychody były wyższe o 1.092.873,08 zł od rozchodów (w 2010r. przychody były wyższe o 3.674.650,86 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 749.329,68 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2011 rok stanowią poniższe załączniki :

1) Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2011 roku - Załącznik Nr 1,

2) Dochody budżetu miasta za 2011 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,

3) Dochody budżetu miasta w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,

4) Dochody budżetu miasta w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,

5) Dochody budżetu miasta w 2011 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,

6) Wydatki budżetu miasta za 2011 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,

7) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,

8) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,

9) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,

10) Przychody i rozchody budżetu miasta w 2011 roku - Załącznik Nr 10,

11) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w 2011 roku - Załącznik Nr 11

12) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2011 roku - Załącznik Nr 12

13) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2011 roku - Załacznik Nr 13,

14) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załącznik Nr 14,

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU 2011

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU 2011 OPIS

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA GRUPY 2011

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETU 2011 OPIS

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI Z PODZIAŁEM NA GRUPY 2011

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2011

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE REALIZACJA 2011

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE REALIZACJA 2011

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik13.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW UNIJNYCH 2011

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik14.pdf

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY

Burmistrz


Edward Maniura

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »