| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 28 marca 2012r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2011 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 11 stycznia 2011r. uchwałą Nr 43/IV/2011 budżet miasta Lublińca na 2011 rok zamykał się kwotą 63.018.009,00 zł., w czym :

- dochody 57.860.453,00 zł

- wydatki 58.818.009,00 zł

- przychody 5.157.556,00 zł

- rozchody 4.200.000,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2011 rok został zwiększony o kwotę 3.470.882,78 zł, tj o 5,5%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 2.817.789,78 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 2.419.339,42 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 343.325,36 zł,

- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł,

- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 13.100,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 4.370.572,78 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 3.977.122,42 zł,

- na zadania zlecone zwiększenie o 343.325,36 zł,

- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 42.025,00 zł,

- na zadania realizowane w drodze umów lub prozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 8.100,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 653.093,00 zł.

4. rozchody zmniejszenie o kwotę 899.690,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2011r. został wykonany w 97,9% (w analogicznym okresie 2009r. w 100,3%), a plan wydatków w 92,8% (w roku ubiegłym w 94,4%), w tym wydatków majątkowych w 88,6% (w 2010r. w 95,8%).

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 75,4% (w roku ubiegłym w 113,6%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 99,6% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 98,9%).

W 2011 roku wykonano :

- dochody w kwocie 59.387.050,13 zł,

- wydatki w kwocie 58.637.720,45 zł,

- przychody w kwocie 4.380.502,60 zł,

- rozchody w kwocie 3.287.629,52 zł.

W 2011r. dochody były wyższe o 749.329,68 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były wyższe o 698.840,76 zł od wydatków), przychody były wyższe o 1.092.873,08 zł od rozchodów (w 2010r. przychody były wyższe o 3.674.650,86 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2011r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 749.329,68 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2011 rok stanowią poniższe załączniki :

1) Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetu miasta w 2011 roku - Załącznik Nr 1,

2) Dochody budżetu miasta za 2011 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,

3) Dochody budżetu miasta w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,

4) Dochody budżetu miasta w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,

5) Dochody budżetu miasta w 2011 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,

6) Wydatki budżetu miasta za 2011 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,

7) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,

8) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,

9) Wydatki budżetu miasta w 2011 roku z podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,

10) Przychody i rozchody budżetu miasta w 2011 roku - Załącznik Nr 10,

11) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w 2011 roku - Załącznik Nr 11

12) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2011 roku - Załącznik Nr 12

13) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2011 roku - Załacznik Nr 13,

14) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załącznik Nr 14,

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU 2011

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU 2011 OPIS

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA GRUPY 2011

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETU 2011 OPIS

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW 2011

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI Z PODZIAŁEM NA GRUPY 2011

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2011

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE REALIZACJA 2011

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE REALIZACJA 2011

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik13.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW UNIJNYCH 2011

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik14.pdf

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY

Burmistrz


Edward Maniura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »