| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/383/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 59 ust. 6   w związku z   art. 5c  
pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz.   2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 19 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1206) i   art. 4   ust. 1   oraz art. 8  
i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową  
nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, o   3-letnim cyklu kształcenia, w   trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/383/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

W związku z   wdrażaniem z   dniem 1   września 2012 r. reformy szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzeniem zmian w   podstawie programowej kształcenia ogólnego i   zawodowego, w   systemie oświaty zmienia się organizacja kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Jedna z   tych zmian zakłada przekształcenie dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych o   okresie nauczania krótszym niż 3   lata w   trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. Zmiana obejmie wyłącznie uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2012 r. Uczniowie drugiej i   trzeciej klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będą kontynuować naukę na   dotychczasowych zasadach. Zgodnie z   art. 59 ust. 6   ustawy o   systemie oświaty, w   przypadku przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 1   - 5   i art. 58 tej ustawy. Stąd, na 6   miesięcy przed terminem przekształcenia, organ prowadzący zawiadomił o   zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Dokumentacja i   majątek przekształconej szkoły pozostaje w   szkole powstałej w   wyniku przekształcenia.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Skała

Marek Skała – trener warsztatowy, coach, mówca inspiracyjny; prowadzi projekty rozwojowe i szkoleniowe. Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator warsztatów strategicznych. Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkostwo w ICF, ASTAD oraz International Federation of Journalists. Autor książek i dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Oraz dwa bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Nagroda: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku uczelniach w kraju.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »