| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/383/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 59 ust. 6   w związku z   art. 5c  
pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz.   2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 19 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1206) i   art. 4   ust. 1   oraz art. 8  
i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012 r. przekształca się dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową  
nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, o   3-letnim cyklu kształcenia, w   trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/383/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 marca 2012 r.

W związku z   wdrażaniem z   dniem 1   września 2012 r. reformy szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzeniem zmian w   podstawie programowej kształcenia ogólnego i   zawodowego, w   systemie oświaty zmienia się organizacja kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Jedna z   tych zmian zakłada przekształcenie dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych o   okresie nauczania krótszym niż 3   lata w   trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. Zmiana obejmie wyłącznie uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2012 r. Uczniowie drugiej i   trzeciej klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej będą kontynuować naukę na   dotychczasowych zasadach. Zgodnie z   art. 59 ust. 6   ustawy o   systemie oświaty, w   przypadku przekształcenia szkoły stosuje się odpowiednio przepisy art. 59 ust. 1   - 5   i art. 58 tej ustawy. Stąd, na 6   miesięcy przed terminem przekształcenia, organ prowadzący zawiadomił o   zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. Dokumentacja i   majątek przekształconej szkoły pozostaje w   szkole powstałej w   wyniku przekształcenia.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »