| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/210/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 4 im. Śląskich Twórców w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 17

Na podstawie art. 59 ust. 1   w związku z   art. 5   c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2   pkt 9   lit „h” i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 10 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz konsultacji przeprowadzonej ze związkami zawodowymi  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje :  

§   1.   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Gimnazjum Nr 4   im. Śląskich Twórców w   Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 17.  

2.   Uczniom ze zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w   :  

a)   Gimnazjum Nr 1   przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1   w Świętochłowicach przy ul. Licealnej 1;  

b)   Gimnazjum Nr 2   przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2   w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5;  

c)   Gimnazjum Nr 5   w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75.  

§   2.   1.   Dokumentację zlikwidowanego gimnazjum przejmie Prezydent Miasta Świętochłowice z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostanie przekazana Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

2.   Mienie ruchome pozostałe po likwidacji szkoły będzie przeznaczone na wyposażenie szkół i   placówek oświatowych w   Świętochłowicach.  

§   3.   Obwód zlikwidowanej szkoły przejmą pozostałe gimnazja w   Świętochłowicach zgodnie z   odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Świętochłowicach.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »