| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/158/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/441/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami/ , art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami)  

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W § 1   Uchwały Nr XXIX/441/2009 Rady Gminy Ożarowice z   dnia 23 listopada 2009 r. w   sprawie:                                       zwolnień w   podatku od nieruchomości na 2010 rok   wprowadza się następujące zmiany:    

1)   ustala się nowe brzmienie ust. 1: "1.  Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w   zakresie działania gminy, o   ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o   których mowa w   art. 3   ust. 1   pkt 3   i 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych."    

2)   ustala się nowe brzmienie ust. 2: "2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na     potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w   wodę w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 roku o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z   2006 roku Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.)    

3)   dopisuje się  ust. 6   w brzmieniu: "6. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: kulturalne, oświatowe, krzewienia kultury fizycznej i   sportu, pomocy społecznej  oraz  ochrony  przeciwpożarowej."    

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązująca od dnia 01.01.2010 r.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice  


Józef   Piernikarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »