| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 10 im. Polskich Noblistów w Sosnowcu, ul. Północna 61

Na podstawie:Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 9, lit. h ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 z   2001 r. , poz. 1591 z   późn. zmianami ), art.59 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 07 września 1991 r. o   systemie oświaty ( t.j. Dz.U. nr 256 z   2004 r., poz.2572 z   późn. zmianami ), art. 12 ust. 1   pkt 2, ust 3   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami ), po konsultacjachdokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/L XIII/10 z   dnia 31 sierpnia 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w   Katowicach, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i   Wychowania w   Sosnowcu, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” – Region Śląski z   siedzibą w   Katowicach, Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału Sosnowiec  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala :  

§   1.   1.   Zlikwidować z   dniem 31.08.2012r. Gimnazjum Nr 10 im. Polskich Noblistów z   siedzibą w   Sosnowcu przy ul. Północnej 61.  

2.   Zapewnić możliwość kontynuacji nauki dla uczniów zlikwidowanego gimnazjum określonego w   ust. 1   w Gimnazjum Nr 11 zlokalizowanym w   Sosnowcu przy ul. St. Staszica 62.  

§   2.   Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w   Katowicach, który jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  

§   3.   Składniki mienia znajdującego się w   zarządzie jednostki budżetowej – Gimnazjum Nr 10 w   Sosnowcu, ul. Północna 61 stają się z   dniem 01.09.2012 roku mieniem jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 11 w   Sosnowcu, ul. Staszica 62.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »