| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 10 im. Polskich Noblistów w Sosnowcu, ul. Północna 61

Na podstawie:Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 9, lit. h ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 z   2001 r. , poz. 1591 z   późn. zmianami ), art.59 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 07 września 1991 r. o   systemie oświaty ( t.j. Dz.U. nr 256 z   2004 r., poz.2572 z   późn. zmianami ), art. 12 ust. 1   pkt 2, ust 3   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami ), po konsultacjachdokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/L XIII/10 z   dnia 31 sierpnia 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, o   których mowa w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w   Katowicach, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i   Wychowania w   Sosnowcu, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” – Region Śląski z   siedzibą w   Katowicach, Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału Sosnowiec  

Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala :  

§   1.   1.   Zlikwidować z   dniem 31.08.2012r. Gimnazjum Nr 10 im. Polskich Noblistów z   siedzibą w   Sosnowcu przy ul. Północnej 61.  

2.   Zapewnić możliwość kontynuacji nauki dla uczniów zlikwidowanego gimnazjum określonego w   ust. 1   w Gimnazjum Nr 11 zlokalizowanym w   Sosnowcu przy ul. St. Staszica 62.  

§   2.   Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w   Katowicach, który jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  

§   3.   Składniki mienia znajdującego się w   zarządzie jednostki budżetowej – Gimnazjum Nr 10 w   Sosnowcu, ul. Północna 61 stają się z   dniem 01.09.2012 roku mieniem jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 11 w   Sosnowcu, ul. Staszica 62.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »