| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/185/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 19 lipca 2012r.

w sprawie podziału gminy Brenna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.), art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), na wniosek wójta Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się podziału gminy Brenna na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w   sposób określony w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Graficzną mapę podziału gminy Brenna na obwody wyborcze, ich granice i   numery określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.  

§   3.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bieslku-Białej.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXVII/224/09 z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie podziału gminy Brenna na stałe obwody głosowania.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Brenna.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Wojnar

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/185/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 19 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Numery obwodów głosowania, ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  
w gminie Brenna  
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/185/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 19 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa podziału na obwody  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »