| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/281/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), w   związku z   art. 8   ust. 3   ustawy z   dnia 5   lipca 2001r. o   cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz,  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wprowadza się na terenie Miasta Racibórz jedną strefę cen obowiązującą przy przewozie osób i   ładunków taksówkami.  

2.   Ustala się dwie stawki taryfowe:  

1)   w dni powszednie od godz. 6:00 do godz. 22:00 (Taryfa 1),  

2)   w dni powszednie od godz 22:00 do godz. 6:00 oraz w   niedziele i   dni świąteczne w   ciągu całej doby (Taryfa 2).  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Przedstawiając Radzie Miasta projekt uchwały w   sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i   ładunków taksówkami na terenie Miasta Racibórz kierowano się obowiązkiem Rady gminy wynikającym z   art. 8   ust. 3   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 r. o   cenach (Dz. U. z   2001 r. Nr 97, poz. 1050 z   późn. zm.).  

Ustalenie jednej strefy cen zapewni stosowanie jednakowych stawek taryfowych na terenie Miasta Racibórz. Miasto Racibórz pod względem terytorialnym jest rozległe. W   związku z   tym, wprowadzenie jednej strefy cen zapewni stosowanie jednakowych stawek taryfowych dla wszystkich mieszkańców Raciborza, niezależnie od miejsca zamieszkania.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia   27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 03 lipca 2012 r. do 16 lipca 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »