| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 466/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze godzin w   kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin.  

2.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze godzin w   kształceniu na odległość wynosi 22 godziny.  

3.   Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w   formie zaocznej zalicza się:  

1)   zrealizowane godziny zajęć, określone w   planie nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego;  

2)   godziny wykładów, konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, zajęć praktycznych;  

3)   godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3   słuchaczy na godzinę, przy czym dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w   wymiarze nieprzekraczającym 20% ogólnej liczby godzin zajęć w   semestrze;  

4)   faktycznie zrealizowane godziny:  

a)   poprawiania i   oceniania pisemnych prac kontrolnych i   egzaminacyjnych, przyjmując poprawienie 3   prac za równoważne 1   godzinie zajęć;  

b)   przeprowadzenia semestralnych egzaminów ustnych, przyjmując przeprowadzenie egzaminu 3   osób za równoważne 1   godzinie zajęć.  

4.   Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w   formie kształcenia na odległość zalicza się:  

1)   godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3   słuchaczy na 1   godzinę zajęć;  

2)   godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń zrealizowanych z   zastosowaniem technologii informatyczno- komunikacyjnych.  

§   2.   1.   Rozliczenie zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w   kształceniu zaocznym oraz w   kształceniu na odległość następuje w   każdym semestrze.  

2.   W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć, który wynosi odpowiednio 684 godziny dla nauczycieli pracujących w   tygodniowym wymiarze 18 godzin oraz 836 godzin dla nauczycieli pracujących w   tygodniowym wymiarze 22 godzin.  

3.   Za podstawę rozliczenia przyjmuje się zrealizowane godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w   pracy i   godziny niezrealizowane z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy według zapisów w   dzienniku lekcyjnym.  

4.   Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i   konsultacji należy rozumieć jednostkę trwającą 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę trwającą 55 minut, a   przez godzinę pozostałych zajęć - jednostkę trwającą 60 minut.  


§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »