| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 188(XXVII)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 26 października 2012r.

przyjęcia Regulaminu zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001, Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 400a ust. 1   pkt 21 oraz art. 403 ust. 2   i ust. 4   pkt 1   lit.a i   ust. 5ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z   2008 roku Dz. U. Nr25, poz. 150 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje  

§   1.   Przyjąć Regulamin zasad i   trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj przyjętego Uchwałą Nr 125(XIX)2012 Rady Gminy Poraj z   dnia 24 lutego 2012 roku w   sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Regulamin, o   którym mowa w   § 1   niniejszej Uchwały określa warunki udzielania dotacji, w   tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowej, sposób jej rozliczenia.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr 167(XXV)2012 Rady Gminy Poraj z   dnia 19 września 2012 roku w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Poraj.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj  


Katarzyna   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 188(XXVII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin - załącznik do Uchwały Nr 188  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 188(XXVII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik do Regulaminu nr 1   do Uchwały Nr 188  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 188(XXVII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik do Regulaminu nr 2   do Uchwały Nr 188  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »