| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/119/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13, ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9, ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Gilowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji i informacji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – formularz stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2) Deklaracja na podatek rolny (DR-1) – formularz stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3) Deklaracja na podatek leśny (DL-1) – formularz stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – formularz stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

5) Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) – formularz stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

6) Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) – formularz stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

7) Informacja o działkach (ZN-1/Ad) – formularz stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

8) Informacja o lokalach (ZN-1/Al) – formularz stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

9) Informacja o budynkach (ZN-1/Ab) – formularz stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

10) Informacja o budowlach (ZN-1/Abl) – formularz stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

11) Informacja o pełnomocnikach (ZN-1/C) – formularz stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.

12) Informacja o współwłaścicielach, współposiadaczach, współużytkownikach (ZN-1/D) – formularz stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

13) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) – formularz stanowiący załącznik nr 13 do uchwały.

14) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) – formularz stanowiący załącznik nr 14 do uchwały.

15) Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) – formularz stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.

§ 2. 1) Format elektroniczny formularzy, o których mowa w § 1 uchwały, określony jest w formacie danych XML.

2) Układ informacji i powiązań między danymi:

a) w Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie XML – określa załącznik nr 16 do uchwały,

b) w Deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie XML – określa załącznik nr 17 do uchwały,

c) w Deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie XML – określa załącznik nr 18 do uchwały,

d) w Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie XML – określa załącznik nr 19 do uchwały,

e) w Informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie XML – określa załącznik nr 20 do uchwały,

f) w Informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie XML – określa załącznik nr 21 do uchwały.

§ 3. 1) Deklaracje i informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-6 uchwały (DN-1, DR-1, DL-1, IN-1, IR-1, IL-1) wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 pkt 7-15 (ZN-1/Ad, ZN-1/Al, ZN-1/Ab, ZN-1/Abl, ZN-1/C, ZN-1/D, ZN-1/B, ZL-1/B, ZR-1/B) mogą być składane w postaci elektronicznej w formie dokumentów XML.

2) Załączniki ZN-1/Ad, ZN-1/Al, ZN-1/Ab, ZN-1/Abl, ZN-1/C, ZN-1/D, ZN-1/B, ZL-1/B, ZR-1/B w postaci elektronicznej stanowią podsekcje dokumentów XML DN-1, DR-1, DL-1, IN-1, IR-1, IL-1.

3) Dokumenty XML, o których mowa w ust.1 są zgodne ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 4. Deklaracje i informacje, o których mowa w § 3 uchwały:

1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl ,

2) składane są i doręczane do Urzędu Gminy Gilowice w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

§ 5. Deklaracje i informacje, o których mowa w § 4 uchwały opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 6. Wzory formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych przyjęte Uchwałą Nr XIII/67/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych obowiązują w formie papierowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/119/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 28 września 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »