| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8   , art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.5 ust.1, art.7 ust.3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz.613 z   późn. zm.), w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P.Nr 116,poz. 587)   Rada Gminy Lelów  

uchwala :  

§   1.  

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,70 zł od 1   m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14zł od 1   m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,54 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł.   od 1m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:  

  budynki letniskowe - 7,66 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

  garaże - 5,54 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

  inne - 4,82 zł od 1   m² powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i   ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części związane z   prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 3   listopada 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od dnia 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »